پیشنهاد از طریق پیامک

استخراج نمک از معادن غنی کارخانه

پس از انفجار

دیدگاه خود را بنویسید