بایگانی

نوع محصول : نمک صنعتی – پودری معدن : هرمزگان – جناح (معدن نمک سفید مسیله) بسته بندی 25 الی 50 کیلویی – جامبو بگ – فله دانه بندی : 0.120 mm درصد خلوص : 93% درجه بندی : درجه 1 موارد مصرف : شرکت نفت و صنایع پترو شیمی –  برف روبی __ اسید سازی – دباغی – تصفیه ...

نوع محصول : نمک صنعتی – نخودی معدن : هرمزگان – جناح (معدن نمک سفید مسیله) بسته بندی : جامبو بگ – فله دانه بندی : 5-20 mm درصد خلوص : 96% درجه بندی : درجه 1 موارد مصرف : شرکت نفت و صنایع پترو شیمی – اسید سازی – دباغی – تصفیه آب و …

نوع محصول : نمک صنعتی – کلوخه معدن : هرمزگان – جناح (معدن نمک سفید مسیله) بسته بندی : جامبو بگ – فله دانه بندی : درصد خلوص : 91% درجه بندی : درجه 1 موارد مصرف : شرکت نفت و صنایع پترو شیمی – اسید سازی – دباغی – تصفیه آب و …

کارخانه نمک اصیل تولید کننده انواع نمک های صنعتی در سایز بندی های متفاوت و در بسته بندی های متنوع به درخواست مشتری

نوع محصول : نمک صنعتی – عدسی معدن : هرمزگان – جناح (معدن نمک سفید مسیله) بسته بندی 25 الی 50 کیلویی – جامبو بگ – فله دانه بندی : 3-5 mm درصد خلوص : 97% درجه بندی : درجه 1 موارد مصرف : شرکت نفت و صنایع پترو شیمی – اسید سازی – دباغی – تصفیه آب و …

نوع محصول : نمک صنعتی – شکری معدن : هرمزگان – جناح (معدن نمک سفید مسیله) بسته بندی 25 الی 50 کیلویی – جامبو بگ – فله دانه بندی : 0.110 mm درصد خلوص : 94% درجه بندی : درجه 1 موارد مصرف : شرکت نفت و صنایع پترو شیمی – اسید سازی – دباغی – تصفیه آب و …